Szukaj w serwisie

Techniki walki ze stresem

2 dni szkoleniowe

Uczestnicy: pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych

CEL:
zaznajomienie z technikami radzenia sobie ze stresem; możliwość nauki umiejętności korzystania z proponowanych technik i możliwość ćwiczenia, doświadczenia technik radzenia sobie ze stresem.

Efekty dla uczestników:
umiejętność dbania o swój bilans energetyczny i konstruowania odporności na przeciążenia; efekty prozdrowotne - profilaktyka chorób związanych z przeciążeniem stresem; umiejętność likwidowania objawów przeciążenia, zwiększenie poczucia kompetencji w sytuacjach trudnych; nauka odreagowywania napięcia i szybkiej regeneracji sił; budowanie dobrych relacji

Efekty dla organizacji:
umiejętności efektywnego działania w sytuacjach trudnych, odporność na przeciążenia; szybka odnowa, regeneracja; profilaktyka wypalenia zawodowego; budowanie dobrych relacji pracowniczych.

Program szkolenia:

Moduł 1. Poznawcze techniki walki ze stresem.

Moduł 2. Techniki relaksacyjne radzenia sobie ze stresem.

Moduł 3. Tu i teraz – techniki uważnościowe

Moduł 4. Praca z wyobraźnią – techniki wyobrażeniowe walki ze stresem

Narzędzia:

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY