Szukaj w serwisie

Wpowadzenie do Marketingu

Treść szkolenia
Marketing służy skutecznemu działaniu na rynku konkurencyjnym stał się elementem dyktującym działania firmy, ośrodkiem zarządzania organizacją. Posiada już tak fundamentalne znaczenie, że nie może być rozpatrywany jako oddzielna funkcja. Jest to cały biznes widziany z punktu widzenia jego ostatecznego wyniku, z punktu widzenia konsumenta. A on nie kupuje już produktu, dzisiejszy klient kupuje korzyści! W praktyce życia gospodarczego widać doskonale, iż trwałe sukcesy na rynku odnoszą te firmy, które doceniają wagę i znaczenie marketingu. Wprowadzenie do Marketingu ma za zadanie przedstawić uczestnikom cel, znaczenie i rolę jaką marketing może odgrywać w ich firmach. Zaznajamia z kluczowymi konceptami, narzędziami i językiem używanym w marketingu, pokazuje jak używać tych narzędzi w celu identyfikacji potencjału i możliwości firmy na rynku i osiągnięcia zakładanych celów biznesowych.

Cele
Wzrost efektywności zarządzania firmą lub jej działami dzięki zrozumieniu przez menedżerów roli jaką marketing może odgrywać w ich firmie, a także poznaniu narzędzi i technik umożliwiających wypracowanie silnej przewagi konkurencyjnej, znaczącej pozycji na rynku i owocnych relacji z konsumentem. .

Korzyści dla Ciebie i firmy
Program kursu daje Ci możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w dziedzinie marketingu. Zdobędziesz umiejętności umożliwiające Ci zrozumienie roli i celów stojących przed marketingiem, jego wpływu na funkcjonowanie wszystkich działów w firmie a także wiedzę umożliwiającą zrozumienie jego działania i znaczenie dla rozwoju firmy i jej potencjału na rynku. Ten kurs jest idealny jako część programu budującego ścieżkę kariery managerów, przejmujących większy zakres obowiązków w firmie i szerszą odpowiedzialność za jej wyniki.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
Nie jest wymagane doświadczenie marketingowe: ten kurs jest przygotowany dla pracowników działu sprzedaży, finansów, logistyki, HR itd. Którzy mają doświadczenie w swoich dziedzinach chcieliby jednak rozszerzyć swoje kompetencje o wiedzę marketingową, wzmacniając swoja rolę w zarządzaniu organizacją i wpływ na wyniki firmy. Także dla tych, którzy wkraczają na ścieżkę kariery w marketingu i chcieliby szybko wdrożyć się w nowe obowiązki.

Umiejętności nabyte na szkoleniu


Metodologia szkolenia


Czas trwania szkolenia: 2 dni


Program szkolenia

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY