Szukaj w serwisie

Praktyczny Marketing dla zaawansowanych

Opis szkolenia
Krótki, w porównaniu do państw zachodnich, okres gospodarki rynkowej, pozostawił nam niewiele czasu na zapoznanie się z marketingiem. Tym trudniejsze było to zadanie, że marketing w tym czasie podlegał dynamicznym zmianom zarówno w dziedzinie zarządzania marką jak i komunikacją z konsumentem. Co więcej, zachowania konsumentów również ewaluowały. W erze produktu najważniejszy był oczywiście produkt i jego cechy funkcjonalne, w erze reklamy najważniejsza była reklama i masowość produktu, w erze segmentacji zwrócono uwagę na możliwość grupowania konsumentów według przeróżnych kryteriów, by wreszcie w erze personalizacji sam konsument doszedł do głosu jako główny podmiot wszystkich działań. W tym czasie proces komunikacji z konsumentem  zyskał wymiar dwukierunkowy: do i od konsumenta a tym samym spowodował konieczność oraz możliwość indywidualizacji marketingu. Szkolenie Praktyczny Marketing dla Zaawansowanych poddaje analizie zmiany zachodzące w marketingu, nakreśla trendy, które będą nam towarzyszyły w najbliższym czasie i systematyzuje wiedzę i umiejętności uczestników w tym zakresie.

Korzyści dla Ciebie i firmy
Pogłębiając swoją wiedzę marketingową i osadzając ją lepiej w realiach dzisiejszego marketingu, dokonujesz zmiany swojej postawy na bardziej rynkową, lepiej dopasowaną do rzeczywistości i potencjału Twojej firmy. Zmiana sposobu myślenia na temat konsumenta, roli marki, strategii marki i sposobu komunikacji z odbiorcą pomoże Ci osiągnąć sukces na rynku, skuteczniej walczyć z konkurencją. Odkryjesz nowe sposoby zadowolenia konsumenta i wyróżnisz się wśród masy innych marek.

Wiedza nabyta na szkoleniu
Zmiany zachodzące w marketingu na przestrzeni ostatnich lat
Nowe podejście do strategii, planowania, analizy przedsiębiorstwa i egzekucji działań marketingowych
Pogłębienie wiedzy o konsumencie, jego zachowaniach i aktualnych trendach rynkowych
Nowe strategie i narzędzia komunikacji z grupą docelową: marketing internetowy, media społecznościowe itp.
Nowoczesne kampanie marketingowe i kanały dotarcia do konsumenta
Marketing 360˚ i jego siła

Szkolenie szczególnie polecamy dla:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników , menedżerów działów marketingu,  dyrektorów pionów marketingu oraz dla osób zajmujących się tą problematyką, koordynujące i nadzorujące działania marketingowe, oraz dla kadry kierowniczej i zarządczej firm - decydujących o zakresie stosowania działań marketingowych. Również dla właścicieli małych i średnich firm.

Metodologia szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni
 

Program szkolenia

1.    Dynamiczne zmiany w podejściu i roli marketingu

2.    Najważniejsze trendy we współczesnym marketingu i komunikacji marketingowej

3.    Psychologia zachowań i decyzje konsumentów

4.    Kreatywność  i jej stymulacja

 

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY