Szukaj w serwisie

Prowadzenie spotkań i zebrań

2 dni szkoleniowe

Uczestnicy: członkowie zarządu, managerowie wyższego szczebla, managerowie średniego szczebla, liderzy projektów

Cele szkolenia
Podniesienie umiejętności prowadzenia spotkań z pracownikami w formie zebrania - zebranie traktowane jest jako wyjątkowo silne narzędzie zarządzania ludźmi i projektami.

Efekty dla uczestników

Efekty dla organizacji 
Czas poświęcony na spotkania z pracownikami jest optymalnie wykorzystany.
Ludzie po wyjściu z zebrania od razu zabierają się realizowania zadań/projektów bez tracenia czasu i energii na: uspokojenie emocji, dopytanie o szczegóły, podyskutowanie w podgrupach o tym, co się działo podczas zebrania

Program szkolenia

Narzędzia  

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY