Szukaj w serwisie

Warsztaty kreatywności

1 dzień szkoleniowy

CEL:
zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat kreatywności; poznanie strategii radzenia sobie z blokadami w kreatywnym myśleniu; zaznajomienie się z narzędziami ułatwiających kreatywne myślenie;

Efekty dla uczestnika:
wiedza na temat uwarunkowań kreatywnego myślenia; możliwość wpływania na poziom kreatywności własnej i zespołu wpływając na warunki; poznanie i przećwiczenie technik wpływających na kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Efekty dla organizacji:
analiza środowiska organizacyjnego pod względem kreatywności; zwiększanie potencjału twórczego uczestników; zwiększenie poczucia kompetencji w nowych i zaskakujących sytuacjach, radzenie sobie z rutyną i jednostajnością zadań

Program szkolenia:

Moduł.1

Moduł.2 Analiza środowiska organizacyjnego pod względem kreatywności

Moduł 3 Operacje intelektualne sprzyjające kreatywnemu myśleniu

Moduł 4 Techniki twórczego rozwiązywania problemów

Narzędzia:

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY