Szukaj w serwisie

Cykl szkoleń ZP

1.   PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PZP) – 3 dni

Ogólne szkolenie dedykowane wszystkim osobom zaangażowanym w projekty (członkowie zespołów, liderzy zespołów, kierownicy projektów i członkowie zarządów).

Szkolenie:
2.   DEFINIOWANIE PROJEKTÓW (DP) – 2 dni

Szkolenie dedykowane wszystkim osobom zaangażowanym głównie w fazę inicjacji projektów (kierownicy projektów i analitycy finansowi) oraz osobom odpowiedzialnym za decyzje strategiczne (członkowie zarządów).

Szkolenie:
3.   PODSTAWY HARMONOGRAMOWANIA Z MS PROJECT (PH) – 2 dni

Szkolenie dedykowane wszystkim osobom zaangażowanym głównie w najważniejszą fazę planowania projektów (kierownicy projektów i podprojektów). Szkolenie wymaga udziału komputerów.

Szkolenie:
4.   ZAAWANSOWANE HARMONOGRAMOWANIE PROJEKTÓW (ZHP) – 3 dni

Szkolenie dedykowane kierownikom projektów i podprojektów, które znają klasyczną metodę harmonogramowania CPM – Critical Path Method.

Szkolenie dotyczy zwłaszcza tych organizacji, które:

Szkolenie:
Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY