Szukaj w serwisie

Organizacja i planowanie czasu

2 dni szkoleniowe

Uczestnicy: pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych

Cele
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami gospodarowania czasem, określenie własnych dysfunkcji (złodziei czasu) w tym zakresie i poznanie technik ograniczających ich wpływ na skuteczność działań własnych i zespołowych, poznanie i ćwiczenie sposobów skutecznego wykorzystania czasu podczas pracy zespołowej i indywidualnej.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla pracowników i menadżerów pragnących zdobyć kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania czasem i planowania działań.

Korzyści indywidualne

Korzyści dla organizacji

Program szkolenia

Narzędzia

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY