Szukaj w serwisie

Lider i menedżer

2lub 3 dni szkoleniowe

CEL: zaznajomienie się lub rozwinięcie wiedzy na temat menedżera jako lidera; rozumienie dynamiki grupy i zjawisk towarzyszących; rozróżnianie grupy i zespołu, rozumienie zjawisk towarzyszących pracy zespołowej; identyfikacja preferencji stylu kierowania, typów przywódczych; zdobycie, rozwinięcie, ćwiczenie konkretnych kompetencji niezbędnych liderowi, zaznajomienie się z tematem zarządzania zmianą i roli menedżera, zapoznanie się z rolą lidera jako propagatora kultury organizacyjnej.

Efekty dla uczestnika: rozumienie i doświadczenie zjawisk w grupie, analiza własnego stylu kierowania, zrozumienie uwarunkowań i konsekwencji stylu, zdobycie lub rozwinięcie umiejętności z pakietu kompetencji liderskich, poznanie swoich zasobów i wyzwań, możliwość ćwiczenia na własnych realnych przykładach.

Efekty dla organizacji: refleksja kierujących w firmie nad rolą liderów, rozpoznanie wpływu stylu kierowania na zespół – jego efektywność i ludzi, umiejętność dobierania stylu do różnych zmiennych, możliwość zwiększenia konkretnych, potrzebnych kompetencji (tzw. „skrzynka narzędzi lidera” wg. J. Smury), efektywniejsze, bardziej dopasowane kierowanie zespołami, zmniejszenie oporu przed zmianą, zwiększenie świadomości dotyczącej różnorodnych form zarządzania liderskiego.

Program szkolenia:

Moduł 1 Dynamika grupowa i zjawiska towarzyszące

Moduł 2. Zespół

Moduł 3 Facilitacja i próżniactwo społeczne

Moduł 4. Style kierowania

Moduł 5. Pakiet „codziennych” umiejętności lidera

Moduł 6. Duże i małe zmiany w firmie – rola lidera

Moduł 7. Lider a kultura organizacyjna w firmie


Narzędzia:

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY