Szukaj w serwisie

Praktyka motywacji

2 dni szkoleniowe

Motywacja - słowo, które znajdzie się prawdopodobnie w słowniku wielu ludzi. Ale co kryje się za pojęciem motywacja? Każdy spotkał się niejednokrotnie z tym terminem w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Jeśli np. pracownik powinien wykonać zadania dla menedżera, jednak nie potrafi się do tego działania odpowiednio zmotywować. Ale dlaczego nie może się motywować do tego zadania odpowiednio? Dlaczego tak jest? Czy możliwe jest zwiększenie, wytworzenie lub utrzymanie motywacji pracownika poprzez nagrodę? A może jest to jedynie krótkotrwała forma motywacji? W jaki sposób pracodawca może/powinien motywować pracowników do bardziej intensywnego wykonywania zadań, związanych z celami firmy? Tylko ci, którzy potrafią zmotywować swój zespół jako szef, mogą w pełni wykorzystać ich potencjał.
 

Efekty dla uczestników

Efekty dla organizacji
Dobrze zmotywowani pracownicy mogą zapewnić nam nie tylko radość, ale także przyczynić się do sukcesu firmy, dlatego zmotywowani pracownicy sprawiają, że firmy zapewniają sobie przewagę nad konkurencją.
Wysoka motywacja pracowników firmy gwarantuje:

W ten sposób dzięki wysokiej wydajności pracowników zabezpieczona staje się przyszłości firmy.
Wynika z tego jasny i niepodważalny wniosek:
Dobre przywództwo jest korzystne dla wszystkich stron.

Program szkolenia

Moduł 1
– Typy osobowości
Każdy człowiek jest inny. Wynika stąd, że każda osoba musi być zmotywowana w różny sposób.
Uznanie, wyzwanie, podejmowanie ryzyka i decyzji, władza i wpływ, altruizm.
Przygotowanie indywidualnej mieszanki motywacyjnej dla każdego osobno.

Moduł 2 - Motywacja
Motywacja jest warunkiem zachowania celów, a więc z perspektywy zarządzania głównym punktem wyjścia dla strategii zwiększającej wydajność. Jedynie zaangażowanie jest bezpośrednio widoczne, a zatem empirycznie do określenia. Motywacja dzieli się na wewnętrzną i zewnętrzną.

Moduł 3 – Różne teorie motywacji
Piramida Maslov’a. Dwa czynniki teorii von Herzberga. Nietypowy system motywacji „Fish”.

Moduł 4 – On the Job
W ramach tego modułu powtarza się poszczególne moduły programu i łączy się wszystkie tematy. W nim otrzymują Państwo wskazówki dotyczące realizacji programu na własnym stanowisku pracy.


Narzędzia

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY