Szukaj w serwisie

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

WPROWADZENIE

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)® jest najpopularniejszym instrumentem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi. Pomaga on identyfikować nasze mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych. Poznanie typów psychologicznych wyróżnionych przez MBTI® jest pozytywnym doświadczeniem dla każdego, kto miał do czynienia z tym instrumentem.

Autorki MBTI® , Katharine Briggs i Isabel Myers, skonstruowały ten test w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Junga, który już na początku ubiegłego wieku zauważył, że różnice osobowościowe między ludźmi wynikają z różnic w sposobach zbierania informacji (postrzeganiu) i podejmowania decyzji w oparciu o te informacje. Różnorodność preferencji w używaniu tych procesów psychicznych służy do wyróżnienia typów psychologicznych.
Co roku ponad 3 miliony ludzi na świecie wypełnia MBTI®. Jest on szeroko stosowany w biznesie, szkolnictwie i poradnictwie zawodowym.

W firmach, z którymi współpracuje COMARTIN wykorzystuje się ten instrument również jako uzupełnienie szkoleń z zakresu sprzedaży, negocjacji, przywództwa, budowania zespołów, rozwiązywania problemów, zwiększenia kooperacji i produktywności.

CEL
PROCEDURA
Trener/konsultant - Zofia Tobacyk

* Myers-Briggs Type Indicator and MBTI are registered trademarks of Consulting Psychologist Press,Inc.

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY