Szukaj w serwisie

Profesjonalna obsługa klienta

2 dni szkoleniowe

Cele szkolenia
Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogli zweryfikować swoje standardy obsługi tak, aby klienci Firmy z przyjemnością korzystali z jego usług i docelowo stali się jej lojalnymi klientami. 

Efekty dla uczestników
Rozwój kompetencji związanych z profesjonalna obsługą klientów.
Poznanie zasad prowadzenia różnych rodzajów rozmów handlowych. Również rozmów w tzw. trudnych sytuacjach.

Efekty dla organizacji

Program szkolenia

Narzędzia
Przed szkoleniem, trener przeprowadzi audyt – rozmowy z wybrana grupą pracowników jak również zapozna się w dostępnymi wynikami badań określającymi poziom obsługi klienta w centrali i oddziałach firmy. Dzięki przeprowadzonemu audytowi trenerzy przygotują przypadki odpowiadające realiom, w których pracują uczestnicy szkolenia.

Szkolenie prowadzone będzie w formie typowych zajęć warsztatowych z dużą dozą interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami. Słuchaczom przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia (w postaci prezentacji, sporej ilości filmów oraz scenariuszy), a następnie wykonane będą ćwiczenia w oparciu o skrypt i przygotowane materiały pomocnicze. Wyniki poszczególnych ćwiczeń będą oceniane bezpośrednio po ich zakończeniu. Taka forma pracy pozwoli instruktorowi na elastyczne dopasowanie szczegółowych elementów szkolenia do profilu i oczekiwań uczestników. Przewidziana jest jedna sesja „Rybie ości” – diagram Ishikawy, w wyniku której przeprowadzona zostanie analiza przestrzegania standardów profesjonalnej obsługi klienta (spostrzegana przez uczestników szkolenia). Wyniki sesji posłużą do wspólnego wypracowania metod, dzięki którym może zostać podniesiona efektywność obsługi w firmie.

W trakcie zajęć przewidziana jest praca z kamerą a następnie wspólna analiza zarejestrowanych podczas szkolenia materiałów.
 

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY