Szukaj w serwisie

Wenus i Mars za biurkiem. Czy to jest flirtowanie czy molestowanie?

Cel szkolenia:

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze zjawiskiem molestowania seksualnego uznawanego za dyskryminację ze względu na płeć. W trakcie warsztatu uczestnicy rozpoznają dynamikę zjawiska jego przyczyny i konsekwencje a także zapoznają się z portretem psychologicznym ofiary i sprawcy .

Nauczą się diagnozować zjawisko molestowania – w środowiskach, w których pracują, oraz opanują wzorce adekwatnego reagowania w obliczu molestowania.

 
Efekty dla uczestnika
Po zakończeniu warsztatów uczestnik:

• umie określić czym jest molestowanie seksualne i rozpoznać kiedy dochodzi do aktu molestowania

• rozróżnia formy molestowania seksualnego

• dostrzega konsekwencje, jakie niesie molestowanie seksualne dla sprawcy, osoby poszkodowanej, organizacji i całego społeczeństwa

• dostrzega w jaki sposób indywidualnie akceptowane metody wyjaśniania zjawiska molestowania seksualnego kształtują reakcję na nie

• zna efektywne wzorce zachowań werbalnych i niewerbalnych w obliczu molestowania seksualnego

 
Efekty dla organizacji:

• zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zachowań o charakterze molestowania seksualnego

• wewnętrzna regulacja dotycząca przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu na różnych poziomach pracy organizacji, obejmująca wzory dokumentów i procedur

Program szkolenia

I.        Czy to jest flirtowanie czy molestowanie ?

II.       Różne formy molestowania

III.     Znosić czy zgłosić ? Różne strategie reagowania na molestowanie seksualne.

IV.    Co robić aby do molestowania seksualnego nie dochodziło ?

V.      Co robić jeśli już do molestowania seksualnego dojdzie ?

VI.    Sprawa w Sądzie Pracy


Metody pracy:

 

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY