Szukaj w serwisie

Coaching

2 dni szkoleniowe

CEL: Nauka i doskonalenie umiejętności rozmowy coachingowej, zaznajomienie z techniką rozwojowej rozmowy jeden na jeden.
Efekty dla uczestników:
Poszerzenie zakresu swoich zawodowych kompetencji we współpracy i zarządzaniu.
Efekty dla organizacji:
Wzbogacenie zespołu o więcej niż doradcę, o osobą która może być stymulatorem rozwoju innych.
 

Program szkolenia:

 1. Podstawy: klient, kontakt, kontekst
  1. Zasady pracy indywidualnej; kontrakt, poufność, etyka zawodowa
  2. Coach i jego klient: wsparcie, pomaganie, uczenie; cele i oczekiwania klienta; budowanie relacji zaufania
  3. Kontekst sytuacji klienta: specyfika celów i potrzeb wobec zadań biznesowych; planowanie działania,
  4. ocena postępów
 2. Proces pracy z klientem 
  1. Etapy procesu
  2. Określenie potrzeb i celów: rozwój kompetencji, osiągnięcie wyników, planowanie przyszłości
  3. Struktura sesji
  4. Bariery i trudności – konstruktywne rozwiązania
  5. Zadania coacha; klient, jego przełożony, HR; zasady i dylematy raportowania i oceny efektów pracy indywidualnej
 3. Wdrażanie do praktyki
  1. Sytuacje trudne; „case studies” z praktyki uczestników
  2. Indywidualne plany doskonalenia i stosowania umiejętności poznawanych na szkoleniu

Narzędzia:

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY