Szukaj w serwisie

Rozmowa oceniająca

Cele
Celem szkolenia jest nabycie szeregu umiejętności pozwalających w sposób skuteczny

Grupa docelowa
Wszyscy menedżerowie przeprowadzający okresowe rozmowy oceniające ze swoimi podwładnymi

Korzyści indywidualne

Korzyści dla organizacji

Program szkolenia

  1. Różne rodzaje i cele rozmów prowadzonych przez kierowników z pracownikami
  2. Umiejętności komunikacyjne przydatne do skutecznego prowadzenia rozmów pracowniczych.
  3. Jak rozmawiać, aby wzmacniać pozytywne zachowania i korygować negatywne? - rozmowy o charakterze motywującym.
  4. Wyznaczanie celów pracowniczych podczas rozmowy oceniającej
  5. Rozmowy o charakterze rozwojowym – jak rozmawiać, aby zachęcić ludzi do uczenia się i rozwijania w ramach organizacji
  6. Rozmowa oceniająca jako element wsparcia w doskonaleniu umiejętności przez podwładnych
  7. Rozmowy systemowe – prowadzenie i uczestniczenie w rozmowach rozwijających w ramach Systemu Ocen Okresowych Pracowników (SOOP)
  8. Trudne sytuacje, z jakimi można się spotkać podczas rozmów oceniających

Narzędzia

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY