Szukaj w serwisie

Ratownictwo w praktyce

 

 

Podczas out-dooru uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje umiejętności związane z: efektywną komunikacją, współpracą w zespole, zarządzaniem zespołem, realizacją zadań pod presją czasu oraz umiejętności wyznaczania priorytetów w zmiennych warunkach. 

     „ Ja niżej podpisany dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę na każde wezwanie Naczelnika lub jego zastępcy bez względu na porę roku, dnia i stan pogody-stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym..”

Powyższe słowa są rotą przysięgi składanej przez Ratowników Górskich jeszcze za czasów generała Zaruskiego, założyciela Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niech będą one słowem przewodnim zabawy i sprawią, że w sercach uczestników zaiskrzy duch ratownictwa. Zabawa ta jest grą integracyjno - sprawnościową opartą na prawdziwych, codziennych zajęciach ratowników górskich. Wymusza ona pozytywne myślenie, integracyjne działanie i zaangażowanie całych zespołów – bo sukces tkwi w działaniu całej grupy a nie jednostki.

Po przywitaniu uczestników, pada kilka słów o miejscu w którym się znajdujemy. Następuje podział na grupy, wyznaczamy liderów, tłumaczymy zasady obowiązujące podczas akcji ratunkowych, przydzielamy mapy terenu działania, rozdajemy niezbędny sprzęt. Każda z grup pracuje z instruktorem, którego zadaniem jest przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy oraz umiejętności posługiwania się mapą i kompasem. Po wstępnym szkoleniu zaprosimy Państwa jako adeptów ratownictwa do wzięcia udziału w symulowanej akcji ratunkowej w górach lub innym terenie o skomplikowanej topografii. Zrealizujecie trudne, czasem brawurowe a czasem śmieszne zadania. Jednak za każdym razem są one powiązane z pracą ratowników.

Realizacja każdego z zadań jest obserwowana i oceniana przez naszych instruktorów, którzy udzielają uczestnikom informacji zwrotnych.  

Góry weryfikują, uczą pokory i budują. Pamiętaj człowieku wchodząc na ich teren...są piękne, ale groźne, bez przyjaciół nie zajdziesz daleko...

 

 


Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY